پایگاه هواداران سیدعلی مومنی

انتشارسبک ها واثارذاکراهل بیت

پایگاه هواداران سیدعلی مومنی

انتشارسبک ها واثارذاکراهل بیت

 6مهر93کربلایی سید علی مومنی | شهادت حضرت زینب (س) 1393 هیئت زوارالحسین (ع)
روضه/حاج محمود سلیمی
 
زمینه /کربلایی میثم استاد آقا

زمینه /کربلایی میثم استاد آقا

ذکر/کربلایی سیدعلی مومنی

بحر طویل / کربلایی سیدعلی مومنی
 
شور/کربلایی سیدعلی مومنی 
 
شور/کربلایی سیدعلی مومنی  
روضه/کربلایی سیدعلی مومنی  
شور/کربلایی سیدعلی مومنی  
شور/کربلایی سیدعلی مومنی  
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی
 
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی 

کربلایی سید علی مومنی
جلسه شب شهادت امام هادی (ع) 1395
محفل زوار الحسین (ع) تهران

کربلایی سید علی مومنی | شب شهادت امام هادی (ع) 1395

----------------

فایل های صوتی :


 


کربلایی سید علی مومنی | روضه | من نصف جان میشم ...

 

  دانلود
کربلایی سید علی مومنی | زمینه | قریب آقا قریب آقای سامرا ...

 

  دانلود
کربلایی سید علی مومنی | شور | نامه آورده مادرت برای من ...

 

  دانلود
کربلایی سید علی مومنی | شور | به تو توسل می کنم تا که ...

 

  دانلود
کربلایی سید علی مومنی | شور | بلا به جون میخرم شهادت ...

 

  دانلود
کربلایی سید علی مومنی | شور | شاهی در اصل گدای زینبی ...

 

  دانلود
کربلایی سید علی مومنی | شعر خوانی | من که بر حلقه در ...

 

  دانلود
کربلایی سید علی مومنی | سنگین | ای ساقی لب تشنگان ای ...

 

  دانلود
کربلایی سید علی مومنی | سنگین | باور کنی شان تو را رد ...

 

  دانلود
کربلایی سید علی مومنی | واحد | آقای من ای حضرت مولا ...

 

  دانلود
کربلایی سید علی مومنی | واحد | راس پر خون تو سرگردان ...

 

  دانلود
کربلایی سید علی مومنی | شور | خون روی تو گیسویه تو ...

 

  دانلود
کربلایی سید علی مومنی | شور | زینب به هیچ کسی امون ...

 

  دانلود